Solicitari si Raspunsuri

Pentru a fi transferat catre pagina cu solicitari si raspunsuri va rugam apasati >AICI


Documente si Informatii


 1. Convocator AGA 07.04.2023


 2. Convocator AGEA 06.05.2022


 3. Convocator AGOA 07.05.2022


 4. Situatii financiare anuale 2021


 5. Proiect Convocator al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Confort SA 01.10.2021


 6. Convocator al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Confort SA 01.10.2021


 7. Convocator al Adunarii Generale Extradinare a Actionarilor Societatii Confort SA 09.07.2021


 8. Completare Convocator al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Confort SA din 28.05.2021


 9. CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR 28.05.2021


 10. CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR 28.05.2021


 11. Bugetul venituri si cheltuieli 2021


 12. Raportul Consiliului de Administratie pe 2020


 13. Raportul cenzorilor la 31.12.2020


 14. Situatii financiare anuale 2020


 15. Convocator al adunarii generale extrordinare a actionarilor 03.02.2021


 16. Convocator al adunarii ordinare a actionarilor 30.06.2020


 17. Propunerile CA privind Comisia de Cenzori si Consiliul de Administratie


 18. Convocator al adunarii ordinare a actionarilor 22.05.2020


 19. Convocator al adunarii extraordinare a actionarilor 22.05.2020


 20. Raportul consiliului de administratie pe 2019


 21. Raportul cenzorilor 2019


 22. situatii financiare anuale 2019


 23. Buget venituri si cheltuieli 2020


 24. Hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor societatii din 25.04.2019


 25. Raportul Consiliului de administratie privind activitatea economica si financiara 2018


 26. Convocator al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CONFORT SA din 25.04.2019


 27. Completarea a ordinii de zi a Adunarii generale Extraordinare a Actionarilor Confort SA din 21.07.2017


 28. Proiect de Hotarare 21.07.2017


 29. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Confort SA nr 1 din 21.07.2017


 30. Convocator al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Confort SA nr. 442 din 31.07.2017


 31. Strategia de Dezvoltare a CONFORT SA 2017-2010


 32. Adresa nr. 638 din 10.10.2017


 33. Convocator al Adunarii Generale a Confort SA nr. 710 din 13.11.2017 si Raport de Expertiza Tehnica Judiciara


 34. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Confort S.A. nr. 1 din 27.11.2017


 35. Observatii la AGEA Confort din 20.12.2017 - Frumuselu Dorina


 36. Adresa nr 818 din 19.12.2017 - Chiru Ioana, Chiru Nicu, Frumuselu Dorina - catre CONFORT SA - AGEA 20.12.2017


 37. Adresa nr 819 din 19.12.2017 - Chiru Ioana, Chiru Nicu, Frumuselu Dorina - catre CONFORT SA - AGEA 20.12.2017


 38. In atentia actionarilor Confort SA


 39. Convocator al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CONFORT SA


 40. Proiect de Hotarare


 41. Hotararea Adunarii generale a CONFORT S.A. nr. 1 din 30.03.2018


 42. Convocator al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CONFORT SA nr. 339 din 24.05.2018


 43. Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Confort SA din data de 19.05.2017


 44. Convocator Adunare Generala a Actionarilor CONFORT SA Calarasi


 45. Propuneri facute de actionarii Chiru Ioana, Chiru Nicu, Frumuselu Dorina si barbulescu Gheorghe la data de 05.07.2017 si inregistrate la sediul CONFORT sub nr 393/05.07.2017 pentru introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi la AGEA din 21.07.2017