Solicitari si Raspunsuri

Pentru a fi transferat catre pagina cu solicitari si raspunsuri va rugam apasati >AICI


Documente si Informatii

 1. 1. Raportul Comisiei de Cenzori privind verificarea unor aspecte sesizate de actionarul BARBULESCU GHEORGHE

 2. 2. Convocator al Adunarii Generale a Actionarilor societatii CONFORT SA - nr. 208 din 10.04.2017

 3. 3. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii CONFORT SA Nr. 1 din data de 31.03.2017

 4. 4. Completare Convocator al Adunarii Generale Extraordinare a SC CONFORT SA Calarasi

 5. 5. Convocator al Adunarii Generale Extraordinare A Actionarilor societatii CONFORT SA nr. 92 din data de 20.02.2017

 6. 6. Proiect de Hotarare

 7. 7. Nota de Informare privind oportunitatea achizitiei unui teren in Busteni, judetul Prahova

 8. 8. Nota de Fundamentare (Punct de vedere) al Comisiei de Cenzori privind plasamentul de capital in natura catre SC CONFORT SA

 9. 9. Certificat de Urbanism Amplasament

 10. 10. Extras de carte Funciara

 11. 11. Raport al Consiliului de Administratie privind plasamentul de capital in natura - 4000mp Busteni, jud. Prahova, catre CONFORT SA

 12. 12. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CONFORT S.A. din 03.08.2016

 13. Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Confort SA din data de 19.05.2017


 14. Convocator Adunare Generala a Actionarilor CONFORT SA Calarasi


 15. Propuneri facute de actionarii Chiru Ioana, Chiru Nicu, Frumuselu Dorina si barbulescu Gheorghe la data de 05.07.2017 si inregistrate la sediul CONFORT sub nr 393/05.07.2017 pentru introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi la AGEA din 21.07.2017


 16. Completarea a ordinii de zi a Adunarii generale Extraordinare a Actionarilor Confort SA din 21.07.2017


 17. Proiect de Hotarare 21.07.2017


 18. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Confort SA nr 1 din 21.07.2017


 19. Convocator al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Confort SA nr. 442 din 31.07.2017


 20. Strategia de Dezvoltare a CONFORT SA 2017-2010


 21. Adresa nr. 638 din 10.10.2017


 22. Convocator al Adunarii Generale a Confort SA nr. 710 din 13.11.2017 si Raport de Expertiza Tehnica Judiciara


 23. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Confort S.A. nr. 1 din 27.11.2017


 24. Observatii la AGEA Confort din 20.12.2017 - Frumuselu Dorina


 25. Adresa nr 818 din 19.12.2017 - Chiru Ioana, Chiru Nicu, Frumuselu Dorina - catre CONFORT SA - AGEA 20.12.2017


 26. Adresa nr 819 din 19.12.2017 - Chiru Ioana, Chiru Nicu, Frumuselu Dorina - catre CONFORT SA - AGEA 20.12.2017


 27. In atentia actionarilor Confort SA


 28. Convocator al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CONFORT SA


 29. Proiect de Hotarare


 30. Hotararea Adunarii generale a CONFORT S.A. nr. 1 din 30.03.2018


 31. Convocator al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CONFORT SA nr. 339 din 24.05.2018