Solicitari si Raspunsuri

Pentru a fi transferat catre pagina cu solicitari si raspunsuri va rugam apasati >AICI


Documente si Informatii


 1. Convocator AGEA 06.05.2022


 2. Convocator AGOA 07.05.2022


 3. Situatii financiare anuale 2021


 4. Proiect Convocator al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Confort SA 01.10.2021


 5. Convocator al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Confort SA 01.10.2021


 6. Convocator al Adunarii Generale Extradinare a Actionarilor Societatii Confort SA 09.07.2021


 7. Completare Convocator al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Confort SA din 28.05.2021


 8. CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR 28.05.2021


 9. CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR 28.05.2021


 10. Bugetul venituri si cheltuieli 2021


 11. Raportul Consiliului de Administratie pe 2020


 12. Raportul cenzorilor la 31.12.2020


 13. Situatii financiare anuale 2020


 14. Convocator al adunarii generale extrordinare a actionarilor 03.02.2021


 15. Convocator al adunarii ordinare a actionarilor 30.06.2020


 16. Propunerile CA privind Comisia de Cenzori si Consiliul de Administratie


 17. Convocator al adunarii ordinare a actionarilor 22.05.2020


 18. Convocator al adunarii extraordinare a actionarilor 22.05.2020


 19. Raportul consiliului de administratie pe 2019


 20. Raportul cenzorilor 2019


 21. situatii financiare anuale 2019


 22. Buget venituri si cheltuieli 2020


 23. Hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor societatii din 25.04.2019


 24. Raportul Consiliului de administratie privind activitatea economica si financiara 2018


 25. Convocator al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CONFORT SA din 25.04.2019


 26. Completarea a ordinii de zi a Adunarii generale Extraordinare a Actionarilor Confort SA din 21.07.2017


 27. Proiect de Hotarare 21.07.2017


 28. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Confort SA nr 1 din 21.07.2017


 29. Convocator al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Confort SA nr. 442 din 31.07.2017


 30. Strategia de Dezvoltare a CONFORT SA 2017-2010


 31. Adresa nr. 638 din 10.10.2017


 32. Convocator al Adunarii Generale a Confort SA nr. 710 din 13.11.2017 si Raport de Expertiza Tehnica Judiciara


 33. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Confort S.A. nr. 1 din 27.11.2017


 34. Observatii la AGEA Confort din 20.12.2017 - Frumuselu Dorina


 35. Adresa nr 818 din 19.12.2017 - Chiru Ioana, Chiru Nicu, Frumuselu Dorina - catre CONFORT SA - AGEA 20.12.2017


 36. Adresa nr 819 din 19.12.2017 - Chiru Ioana, Chiru Nicu, Frumuselu Dorina - catre CONFORT SA - AGEA 20.12.2017


 37. In atentia actionarilor Confort SA


 38. Convocator al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CONFORT SA


 39. Proiect de Hotarare


 40. Hotararea Adunarii generale a CONFORT S.A. nr. 1 din 30.03.2018


 41. Convocator al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CONFORT SA nr. 339 din 24.05.2018


 42. Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Confort SA din data de 19.05.2017


 43. Convocator Adunare Generala a Actionarilor CONFORT SA Calarasi


 44. Propuneri facute de actionarii Chiru Ioana, Chiru Nicu, Frumuselu Dorina si barbulescu Gheorghe la data de 05.07.2017 si inregistrate la sediul CONFORT sub nr 393/05.07.2017 pentru introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi la AGEA din 21.07.2017