Solicitari si Raspunsuri

Pentru a fi transferat catre pagina cu solicitari si raspunsuri va rugam apasati >AICI


Documente si Informatii


 1. Convocator al adunarii ordinare a actionarilor 30.06.2020


 2. Propunerile CA privind Comisia de Cenzori si Consiliul de Administratie


 3. Convocator al adunarii ordinare a actionarilor 22.05.2020


 4. Convocator al adunarii extraordinare a actionarilor 22.05.2020


 5. Raportul consiliului de administratie pe 2019


 6. Raportul cenzorilor 2019


 7. situatii financiare anuale 2019


 8. Buget venituri si cheltuieli 2020


 9. Hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor societatii din 25.04.2019


 10. Raportul Consiliului de administratie privind activitatea economica si financiara 2018


 11. Convocator al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CONFORT SA din 25.04.2019


 12. Completarea a ordinii de zi a Adunarii generale Extraordinare a Actionarilor Confort SA din 21.07.2017


 13. Proiect de Hotarare 21.07.2017


 14. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Confort SA nr 1 din 21.07.2017


 15. Convocator al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Confort SA nr. 442 din 31.07.2017


 16. Strategia de Dezvoltare a CONFORT SA 2017-2010


 17. Adresa nr. 638 din 10.10.2017


 18. Convocator al Adunarii Generale a Confort SA nr. 710 din 13.11.2017 si Raport de Expertiza Tehnica Judiciara


 19. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Confort S.A. nr. 1 din 27.11.2017


 20. Observatii la AGEA Confort din 20.12.2017 - Frumuselu Dorina


 21. Adresa nr 818 din 19.12.2017 - Chiru Ioana, Chiru Nicu, Frumuselu Dorina - catre CONFORT SA - AGEA 20.12.2017


 22. Adresa nr 819 din 19.12.2017 - Chiru Ioana, Chiru Nicu, Frumuselu Dorina - catre CONFORT SA - AGEA 20.12.2017


 23. In atentia actionarilor Confort SA


 24. Convocator al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CONFORT SA


 25. Proiect de Hotarare


 26. Hotararea Adunarii generale a CONFORT S.A. nr. 1 din 30.03.2018


 27. Convocator al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CONFORT SA nr. 339 din 24.05.2018


 28. Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Confort SA din data de 19.05.2017


 29. Convocator Adunare Generala a Actionarilor CONFORT SA Calarasi


 30. Propuneri facute de actionarii Chiru Ioana, Chiru Nicu, Frumuselu Dorina si barbulescu Gheorghe la data de 05.07.2017 si inregistrate la sediul CONFORT sub nr 393/05.07.2017 pentru introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi la AGEA din 21.07.2017